Overnemen van teksten

De spelregels

Alle teksten en nieuwsberichten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van Bestemming:Murica en de blog Marcel in Murcia.

Mijn blogs schrijf ik vanuit mijn eigen ervaringen en belevingen. Ik geef in het algemeen geen toestemming voor hergebruik op andere websites op het openbare internet.

Mijn nieuws- en blogberichten staan vrij toegankelijk op het openbare Internet. Als u een tekst aan uw lezers ter beschikking wilt stellen, dan hoeft u de tekst dus niet in zijn geheel over te nemen en kunt u met een hyperlink verwijzen naar de betreffende webpagina. Deze manier van doorverwijzen is op het World Wide Web zeer gebruikelijk en algemeen geaccepteerd.

Ik geef u toestemming per verwijzing op uw website maximaal vijftig woorden van de oorspronkelijke tekst over te nemen, mits u daarbij de auteur en bron vermeldt en een werkende en duidelijk zichtbare hyperlink naar het oorspronkelijk artikel plaatst.

Deze toestemming geldt slechts voor een beperkt aantal inhoudelijk gemotiveerde doorverwijzingen, niet voor het overnemen van een groot aantal korte teksten om de eigen website te vullen. De hyperlink moet zo zijn aangebracht, dat het voor de lezer duidelijk is dat hij uw website verlaat en naar de site van Bestemming:Murcia of de blog Marcel in Murcia gaat.